Hoe werk hierdie e-Learning pakette? Kliek hier om 'n gratis
e-Learning kursus hieroor te doen
The power of Questions,
by Steve Aguirre (TED Talk)
(self-enrollment kursus)
The value of asking questions,
by Karen Maeyens (TED Talk)
(self-enrollment kursus)