Ons het 'n inisiatief begin waar ons onderwysers in skole help om hulle klaswerk ook na huiswerk toe deur te trek, want dit is belangrik: dit is juis wanneer die leerders huiswerk doen wat hulle moet inoefen wat hulle in die skool geleer het, maar die onderwysers is nie in die middae by die huis beskikbaar nie.
Kliek op jou skool se naam as julle al deel is van hierdie SUPERonnies projek